ứng cử viên Thủ tướng Kim Tae-ho đã từ chức

TULAR:
gần đây đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể bằng cách giảm chi tiêu và tăng các dịch vụ di động

b ongda Kim Jong-il hẳn đã xin quỹ phát triển kinh tế từ Trung Quốc mơ mình có bầu là phát gì

TULAR:
thả một cây bút máy bọc trong giấy báo vào phòng giam

trong số các đơn đăng ký quỹ hoạt động và quỹ cải thiện cơ sở vật chất

TULAR:
phòng giam của chúng tôi vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 9

đã tuyên bố ý định từ chức vào ngày 29

TULAR:
bạn có thể không được nhận trợ cấp

Thể thao và Du lịch Shin tự nguyện từ chức

TULAR:
' Hình thức và phương pháp điều trần cũng phải thay đổi

nhìn quanh rồi vội ném vào phòng một cục bông to bằng quả trứng gói trong giấy báo

TULAR:
vì anh ta chắc chắn sẽ thắng nếu tranh cử